MENU

教職員向け研修会

研修活動報告(令和4年度)

部会名 専門委員 研修活動報告
学校経営        
教頭        
教育課程   R4第1回教育課程研修会    
生徒指導        
学校教育相談        
進路指導        
学校図書館        
初等教育        
学校事務        
防災安全教育        
中学校教育        
ICT教育        
国語科        
地歴・公民科        
数学科        
理科    R4理科巡検研修会    
英語科        
保健体育科        
新任教職員研修会        
初任者教員研修会        
特別支援教育研修会        
5年教員研修会        
10年教員研修会        
リーダー研修会        
人権教育研修会        
PAGE TOP